nivo

Комфортния вентилационен модул Focus 200 е специално разработен за използване при жилищни и търговски сгради. Той гарантира комфортна вентилация в комбинация с улеснена операционна употреба и изключително висока топлинна рекуперация. Различните варианти на инсталацията и различните модели позволяват той да бъде гъвкаво комбиниран със сградните системи. Комфортният вентилационен модул е с дебит до 200 m³ / h при външно налягане от 150 Pa.

  • Комфортна вентилация с дебит до 200 m3/h
  • Сертифициран за влагане в Пасивни сгради с % на топлинната рекуперация от 91% - съгласно сертификат на Passivhaus Institut (PHI)
  • Изключително ниска консумация на енергия от 0.31 Wh/m³, благодарение на ЕС радиалните вентилатори
  • Вентилатори с постоянен контрол на баланса и дебита
  • Защита от замръзване - ефективен дори при ниски температури
  • Бърз и лесен монтаж и сервиз
  • Лесна работа и обслужване
  • Индикатор за смяна на филтъра
  • Автоматични функции, контролирани времево или чрез сензори
  • Възможност за интеграция на дозатопляне с електричество или гореща вода