nivo

Вентилационния модул за комфортна вентилация Climos 200 е специално разработен за използване при жилищни и търговски сгради. Той гарантира комфорт вентилация в комбинация с улеснена операционна употреба и изключително висока топлинна рекуперация. Различните варианти на инсталацията и различните модели позволяват той да бъде гъвкаво комбиниран със сградните системи. Комфортният вентилационен модул е с дебит до 200 m³/h при външно налягане от 150 Pa.

  • Комфортна вентилация с дебит до 200 m³/h
  • Сертифициран за влагане в Пасивни сгради с % на топлинната рекуперация от 84% - съгласно сертификат на Passivhaus Institut (PHI)
  • Вентилатори с непрекъснат контрол и баланс на дебита
  • Защита против обледяване - ефективен дори при ниски температури
  • Не се изисква връзка за конденза
  • Интегриран пре-подгрев (по желание)
  • Бърз и лесен монтаж и поддръжка
  • Индикатор за смяна на филтъра
  • Възможност за интеграция на дозатопляне с електричество или гореща вода