nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Двата модула Zehnder ComfoAir G90 (280 m³/h) и Zehnder ComfoAir G91 (350 m³/h) вече са комбинирани в един продукт, като част от промяната на новата версия на продукта. Вентилационния модул Zehnder ComfoAir 350 има дебит на въздуха максимум до 350 m³/h при външно налягане от 100 Pa. Най-малкия регулируем въздушен поток е 50 m³/h. Големия диапазон на настройките улеснява прилагането на модула в апартаменти, еднофамилни къщи, заседателни зали, класни стаи и търговски сгради.

  • Сертифициран за влагане в Пасивни сгради с % на топлинната рекуперация от 84% - съгласно сертификат на Passivhaus Institut (PHI)
  • Проектиран специално за апартаменти до 150 m2
  • Комфортна вентилация до 350 m3/h при налягане 100 Pa
  • Ниска консумация на енергия, благодарение на EC моторите
  • Автоматичен 100% филтриран летен байпас