nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Тези устойчиви на атмосферни влияния вентилационни системи за външна инсталация (DA) от серията Zehnder ComfoAir XL 2200  осигуряват приятен и здравословен вътрешен климат специално за по-големи жилищни и търговски сгради. Те съчетават най-висок комфорт, проста поддръжка и високо ниво на ефективност. Максималният капацитет е до 2200 m³/h.

  • Сертифициран за влагане в Пасивни сгради с % на топлинната рекуперация от 80% - съгласно сертификат на Passivhaus Institut (PHI)
  • Специфична мощност на вентилатора:  0,45 W/(m³/h)
  • Топлинна ефективност на противопоточния топлообменник от 83%. Общата ефективност, включително с енталпия за конденза е повече от 90%
  • Възможност за управление на устройството чрез постоянен въздушен поток или чрез вентилационна система за контролирано налягане
  • Съхраняване на информацията за системата с памет за последните 12 месеца
  • Модула е стандартно оборудван с 100% байпас (отворено/затворено)
  • Стандартно оборудван със сензори за налягане за наблюдението на филтъра