comfoair 70

Zehnder Group GmbH пусна на пазара най-новият уред за децентрализирана вентилация с топлинна рекуперация - ComfoAir 70, специално предназначени за реконструкции на апартаменти и къщи.

По най-новите норми за енергийна ефективност, въздухоплътността на новопостроените сгради е изключително висока, което предотвратява загубата на топлина. Така обаче, високите нива на влажност в помещенията могат да насърчат развитието на плесени, а вътрешните нива на замърсители са обикновено 2-5 пъти по-високи, а това от своя страна води до влошени здравни показатели.

Вентилационната система ComfoAir 70 предлага решение за балансирана вентилация на отработения въздух, влагата и замърсения въздух и постоянната доставка на свеж, филтриран въздух.

Този компактен вентилационен уред се монтира на външна стена в жилищната част на дома, без да е необходимо да се извършват каквито и да било други видове преустройства. През зимата, топлината от отработения въздух се предава към пресния входящия въздух, и по този начин се пести изключително много енергия. През лятото, излишната топлина и влажност на входящия въздух се прехвърля към отработения въздух.

Сертифициран за влагане в Пасивни сгради с % на топлинната рекуперация от 85% - съгласно сертификат на Passivhaus Institut (PHI)

Повече информация за Zehnder ComfoAir 70 можете да откриете на следния линк >>>