nivo nivo nivo

Земния топлообменник със солен разтвор Zehnder ComfoFond-L 350 е специално проектиран за инсталиране в парцели с ограничени размери, за сгради с избени помещения (мазета) изложени на влиянието на вода под налягане, както и за сгради без мазета. The ComfoFond-L 350 абсорбира енергията на околната среда (топлина или студ) чрез PE тръби, пълни със солен разтвор, който се изпомпва в топлообменник вода-въздух. След това топлообменникът трансферира затопления или охладения въздух до постъпващия пресен въздух, преди да стигне до вентилационната система. PE тръбите се инсталират на дълбочина 1.5 м под земната повърхност.
Енергийнатата ефективност може да бъде гарантирана, дори в мразовито време с топлообменника Zehnder ComfoFond-L. Земята, с относително постоянната си годишна температура, се използва като "пасивен склад". Затоплената земя освобождава енергия към външния въздух чрез частта си със солен разтвор и по този начин вече затопления въздух постъпва във вентилационния модул. През лятото, земята по-студена от температурата на въздуха. Така ефекта се използва в обратна посока - външният въздух се охлажда преди постъпване във вентилационния модул.
Zehnder ComfoFond-L 350 може да се комбинира само с вентилационния модул Zehnder ComfoAir 350.

  • Постоянно подаване на свеж въздух в помещенията
  • Предварително загрява входящия въздух през зимата и го охлажда през лятото
  • Постоянен режим на работа без замръзване - даже и при външни температури по ниски от -5 °C
  • Компактна, адаптивна система
  • Земен топлообменник солен разтвор/въздух - идеален за използване при високи подпочвени води
  • Усвоява геотермалната възобновяема енергия
  • Топлообменника без предварителен подгрев има извод за топлинен източник
  • Лесен за почистване
  • Лесен за инсталиране