mounting1
Качественото изпълнение на вентилационната система е от изключителна важност за нейното правилно функциониране. Неправилното свъзване на компонентите, не добре положената изолация, неправилната херметизация на системата, липсата на подходящи филтри, това са чести грешки, които се срещат при монтажа на вентилационни системи с топлинна рекуперация.

Ако решите да закупите от нас топлинен рекуператор на ZEHNDER, ние Ви предлагаме монтаж с изключително високо качество, от специалисти, които са обучени да монтират безупречно вентилационните уреди и системи на ZEHNDER.

След монтажа на вентилационната система, получавате безплатно от нас, наладка на вентилационната система, за осигуряване на правилната й работа.