Изпълнение на централизирана вентилационна система в еднофамилна къща в с. Равно поле.

Монтиран модел рекуператор: Zehnder ComfoAir Q350 ERV