Изпълнение на централизирана вентилационна система в демонстрационна зала за енергийна ефективност в "Университет по архитектура, строителство и геодезия", гр. София.

Монтиран модел рекуператор: Zehnder ComfoAir Q350