Изпълнение на децентрализирана вентилационна система в зала в "Професионална гимназия по строителство и архитектура", гр. Пазарджик.

Монтиран модел рекуператор: Zehnder ComfoAir Q70 - 2 броя