Децентрализирана вентилационна система в зала в „Професионална гимназия по строителство и архитектура“, гр. Пазарджик

Предишна Следваща Изпълнение на децентрализирана вентилационна система в зала в „Професионална гимназия по строителство и архитектура“, гр. Пазарджик. Монтиран модел рекуператор: Zehnder ComfoAir Q70 – 2 броя

Централизирана вентилационна система в демонстрационна зала в „УАСГ“, гр. София

Предишна Следваща Изпълнение на централизирана вентилационна система в демонстрационна зала за енергийна ефективност в „Университет по архитектура, строителство и геодезия“, гр. София. Монтиран модел рекуператор: Zehnder ComfoAir Q350